Hygiëne en Veiligheid

Aangezien hygiëne en veiligheid van groot belang zijn binnen onze branche, nemen wij deze termen zeer serieus. We tonen u hier enkele belangrijke maatregelen die we hebben getroffen.

Hygiëne en veiligheid - Frietwagen Oss, heesch

Hygiëne
Indien er met voedingswaren wordt gewerkt, is hygiëne van groot belang. Hoewel dit logisch klinkt, is dit helaas niet altijd de standaard. HWB Frietwagens streeft echter wel naar hygiëne en beschikt dan ook over de benodigde papieren.

Professioneel filtersysteem voor frietvet
Naast de kwaliteit van de friet en snacks is het frietvet van groot belang voor ons. Dit heeft namelijk grote invloed op de smaak.

Frietvetmeter
Hoewel frietvet hedendaags vaak nog wordt gemeten met het blote oog, hebben wij ervoor gekozen om te werken met meetbare waardes. We werken met een frietvetmeter waarmee we, aan de hand van deze nauwkeurig waardes, kunnen meten wanneer het frietvet aan vervanging toe is. Op deze manier kunnen wij u verzekeren dat het frietvet van goede kwaliteit is.

Filtersysteem
Tevens werken we met een professioneel filtersysteem dat ervoor zorgt dat ons frietvet schoon blijft. Dit voorkomt het verbranden van etensresten en stimuleert de kwaliteit van het frietvet.

Brandveiligheid
Onze vijf frietwagens zijn gekeurd en voldoen aan de brandveiligheidseisen. Dit kunnen we aantoonbaar maken met behulp van de verkregen brandveiligheidscertificaten.

brandveiligheid certificaat HWB